Unlocking Modern Simplicity: Websites for Everyone

Welcome to Website Studio, where we redefine web design with a touch of modern simplicity.Our mission? To make unique, sleek, and modern websites accessible to all. Step into the future of digital expression with us, where your online identity becomes a necessity.Welcome to Website Studio, where we craft the extraordinary for everyone.

Your All-in-One Digital Success Partner

Website Studio is your comprehensive partner for digital success. We handle design, branding, storytelling, development, hosting, and ongoing support. We ensure seamless functionality across all devices and offer secure hosting services.With Website Studio, you're equipped for a thriving online presence.


+200 web projects

+70 current users

Villa Grace and Apartment Libron as showcases

Villa Grace, located in Jadranovo, Croatia, has had its website crafted by Website Studio.

Apartment Libron, located in Ičići, Croatia, has had its website crafted by Website Studio.

Personal Branding

 • Your personal brand is the cornerstone of your online identity. We work closely with you to define and refine it.

 • We create distinctive logos, visual elements, and messaging that mirror your personality, values, and goals.

 • Our personal branding strategies are designed to make you stand out and connect authentically with your audience.

Strategic Design

 • Our design process is an art form. We start by understanding your unique vision and goals.

 • We craft designs that are not just visually stunning but also strategically aligned with your objectives.

 • Every element, from color schemes to typography, is meticulously chosen to resonate with your brand identity.

Website Building

 • From concept to completion, we build websites that are both visually appealing and highly functional.

 • Our development team specializes in creating seamless user experiences with responsive designs that work seamlessly across all devices.

Hosting Services

 • Hosting is the foundation of a reliable online presence. Our hosting services ensure your website is secure, fast, and always accessible.

 • We guarantee uptime, so your visitors can access your site 24/7 without interruptions.

Ongoing Support

 • We don't just hand over your website and walk away. Our team provides continuous support and maintenance to keep your site up to date and secure.

 • We are always available to assist with any questions or concerns you may have, ensuring your online journey is hassle-free.

To assure best quality service, we would like to discuss your specific needs.

Basic Website

350 €

199 €

One time fee

 • Sleek design

 • Adaptable to all devices

 • Navigation bar

 • Contact form

 • Integration with mail, phone and social media

 • Photo gallery

 • Info section

 • Google maps widget

 • Interactive FAQ widget

 • QR code

 • Meta tags and search engine optimization

 • Integration with Your Google profile

 • More languages

 • Booking calendar

 • Integration with other websites

 • Logo design and branding

Pro Website

1200 €

899 €

One time fee

 • Everything from "Basic Website" plan

 • Everything from "Basic Branding" plan

 • Primary customer support

 • Up to 3 different languages

 • Booking calendar

 • Instant booking

 • Payment processing

 • Integration with other websites

 • "Pro Branding" plan features

Basic Branding

150 €

79 €

One time fee

 • Logo design

 • Fonts that resonate with your brand

 • Color schemes

 • Digital promo materials

 • Promo video

 • Social media post pack

 • Visit card design

 • Leaflets / brochures design

Pro Branding

750 €

599 €

One time fee

 • Everything form "Basic Branding" plan

 • Digital promo materials

 • Promo video

 • Social media post pack

 • Visit card design

 • Leaflets / brochures design

Website Domain

15 €

Yearly fee

 • Custom domain name

 • Most popular domain extensions: .com, .hr, .org, .co, .store, .net

Website Hosting

20 €

Yearly fee

 • Website is secure, fast, and always accessible

 • Available customer support

or send us a mail, we are here to answer your questions.

Thank you for your interest,
we will contact you shortly!

Moderna jednostavnost: Web stranice za svakoga

Dobrodošli u Website Studio, gdje redefiniramo web dizajn uz pomoć moderne jednostavnosti.Naša misija? Omogućiti jedinstvene, elegantne i moderne web stranice svima. Zakoračite u budućnost digitalnog izražavanja s nama, gdje vaš digitalni identitet postaje nužnost.Dobrodošli u Website Studio, gdje stvaramo izvanredno za svakoga.

Vaš sve-u-jednom partner za digitalni uspjeh

Website Studio je vaš sveobuhvatni partner za digitalni uspjeh. Bavimo se dizajnom, brendiranjem, razvojem web stranica, hostingom i kontinuiranom podrškom. Osiguravamo besprijekornu funkcionalnost na svim uređajima i nudimo sigurne usluge hostinga.S Website Studiom ste opremljeni za uspješno online prisustvo.


+200 web projekata

+70 trenutnih korisnika

Villa Grace i Apartman Libron kao primjeri stranica

Villa Grace, smještena u Jadranovu, ima stranicu napravljenu od strane Website Studia.

Apartman Libron, smješten u Ičićima, ima stranicu napravljenu od strane Website Studia.

Osobno Brendiranje

 • Vaš osobni digitalni stil temelj je vašeg online identiteta. Pomažemo Vam kako biste ga definirali i usavršili te se naposljetku istaknuli među konkurencijom.

 • Stvaramo jedinstvene logotipe, vizualne elemente i poruke koje odražavaju vašu osobnost, vrijednosti i ciljeve.

 • Naše strategije osobnog brendiranja osmišljene su kako biste se isticali i bolje povezali s vašom publikom.

Strateški Dizajn

 • Naš dizajnerski proces je svojevrsna umjetnost.

 • Počinjemo s razumijevanjem vaše jedinstvene vizije i ciljeva te zatim izrađujemo dizajne koji nisu samo vizualno atraktivni, već su i strateški usklađeni s vašim ciljevima.

 • Svaki element, od paleta boja do tipografije, pažljivo je odabran kako bi rezonirao s vašim brendom.

Izrada Web Stranica

 • Od koncepta do završetka, gradimo web stranice koje su vizualno privlačne i visoko funkcionalne.

 • Naš tim za razvoj specijaliziran je za stvaranje besprijekornih korisničkih iskustava s responsivnim dizajnom koji besprijekorno funkcionira na svim uređajima.

Usluge Hostinga

 • Hosting je temelj pouzdanog online prisustva. Naše usluge hostinga osiguravaju da vaša web stranica bude sigurna, brza i uvijek dostupna.

 • Jamčimo dostupnost, tako da vaši posjetitelji mogu pristupiti vašoj web stranici 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, bez prekida.

Kontinuirana podrška

 • Naš tim pruža kontinuiranu podršku i održavanje kako bi vaša stranica bila ažurirana i sigurna.

 • Uvijek smo dostupni za pomoć u vezi s bilo kakvim pitanjima ili nedoumicama koje imate, osiguravajući da vaše online putovanje bude bez stresa.

Kako bismo Vam pružili najbolju uslugu, prvo želimo saznati što Vam točno treba.

Osnovna Web Stranica

350 €

199 €

Jednokratna cijena

 • Elegantan dizajn

 • Prilagodljivo svim uređajima

 • Navigacijska traka

 • Kontaktni obrazac

 • Integracija s e-poštom, telefonom i društvenim mrežama

 • Galerija fotografija

 • Sekcija s informacijama

 • Google Maps integracija

 • Interaktivna sekcija sa često postavljenim pitanjima

 • QR kod

 • Meta oznake i optimizacija za tražilice

 • Integracija s Vašim Google profilom

 • Više jezika

 • Kalendar rezervacija

 • Integracija s drugim web stranicama

 • Dizajn logotipa i brenda

Profesionalna
Web Stranica

1200 €

899 €

Jednokratna cijena

 • Sve što je uključeno u "Osnovna Web Stranica"

 • Sve što je uključeno u "Osnovno Brendiranje"

 • Primarna korisnička podrška

 • Do 3 različita jezika

 • Kalendar rezervacija

 • Brza rezervacija

 • Obrada plaćanja

 • Integracija s drugim web stranicama

 • Podnuda iz plana "Profesionalno Brendiranje"

Osnovno Brendiranje

150 €

79 €

Jednokratna cijena

 • Dizajn logotipa

 • Fontovi koji odražavaju vaš brend

 • Kombinacije boja koje će biti dio vašeg vizualnog identiteta

 • Digitalni promo materijali

 • Promo video

 • Paket objava za društvene mreže

 • Dizajn vizitke

 • Dizajn za letke i brošure

Profesionalno Brendiranje

750 €

599 €

Jednokratna cijena

 • Sve što nudi "Osnovno brendiranje"

 • Digitalni promo materijali

 • Promo video

 • Paket objava za društvene mreže

 • Dizajn vizitke

 • Dizajn za letke i brošure

Domena Web Stranice

15 €

Godišnja pretplata

 • Najam web domene po izboru

 • Najpopularnije domene: .com, .hr, .org, .co, .store, .net

Hosting Web Stranice

20 €

Godišnja pretplata

 • Stranica je brza, sigurna i uvijek dostupna

 • Korisnička podrška

ili pošaljite upit mailom, tu smo za Vaša pitanja.

Hvala Vam na interesu, ubrzo ćemo Vas kontaktirati!